Nyheter

Byggfakta Group förvärvar brittisk teknologiplattform

Byggfakta Group har skrivit ett bindande avtal om att förvärva det brittiska bolaget NBS, en global ledande teknologiplattform. NBS är den tredje stora transaktionen som Byggfakta gör under hösten 2020, då bolaget sedan tidigare köpt det portugisiska bolaget Vortal och schweiziska Olmero.

2017 köptes Byggfakta Group av den brittiska private equity-bolaget Stirling Square Capital Partners från Segulah och värderades då till cirka två miljarder kronor. Under sommaren 2020 klev amerikanska private equity-bolaget TA Associates in som delägare tillsammans med Stirling och koncernen värderades då till cirka fyra miljarder kronor. Genom förvärven av dessa tre nya bolag har bolagsvärdet ökat ytterligare till virka åtta miljarder.

Byggfakta Group har genom förvärven gått från att vara ett nordiskt bolag med 300 anställda i 2017 till en pan-europeisk koncern med närmare 900 anställda.  

Investeringarna gör att koncernen breddar verksamheten geografiskt genom att bli verksamma på ännu fler viktiga marknader i Europa, men även breddar tjänsteutbudet och fortsätter mot att bli en ledande SaaS-leverantör (Software as a Service) inom Bygg- och fastighetssektorn Europa. Byggfakta Group täcker nu affärsområden som projektinformation, produktinformation, produktspecifikation, privat och offentlig upphandling samt hälso/sjukvård. 

Byggfaktas historia sträcker sig tillbaka till 1930-talet och sedan dess har det tillkommit en rad olika affärsområden. Huvudkontoret och basen för koncernen ligger sedan i mitten av 80-talet i Ljusdal i Hälsingland där man är den största privata arbetsgivaren.
 

Kort info om förvärven:

Vortal är marknadsledande när det gäller offentlig upphandling i Portugal men täcker även den privata anbudsmarknaden. Bolaget har en betydande marknadsandel i Spanien och är även verksamhet i andra europeiska länder. Bolaget omsätter ca 180m SEK. https://www.vortal.biz/  

Olmero är ledande när det gäller digital upphandling och anbudshantering i Schweiz och de har även verksamhet i Tyskland och Österrike. Genom förvärvet kan Byggfakta fortsätta arbetet att ta en ledande position gällande digital upphandling och anbudshantering på andra geografiska marknader. Bolaget omsätter ca 150m SEK. https://www.olmero.ch/en/  

NBS, med huvudkontor baserat i Newcastle (UK), är en global ledande teknologiplattform som förser aktörer inom design, material och tillverkning i bygg- och fastighetssektorn med unik information gällande produktspecifikation. NBS har även etablerad verksamhet i Kanada och Australien. Bolaget omsätter ca 315m SEK.  https://www.thenbs.com/ 

Kort info om Byggfakta Group:

  • Byggfakta Group är den ledande leverantören av tjänster för affärsinformation och dataanalys som används inom bygg, fastigheter och hälso/sjukvård. 
  • Företaget tillhandahåller kunder med relevant affärsinformation som är avgörande för att identifiera och generera försäljnings-leads. Byggfakta Group har en egen databas byggd på en unik tillgång till aktörer inom branschen genom ett dedikerat undersökar-team och automatisering av datainsamling och analys. 
  • Byggfakta Group ägs av private equity-bolagen Stirling Square Capital Partners och TA Associates.