Nyheter

Byggfakta köper Prognoscentret

Prognoscentret
Byggfakta förvärvar Prognoscentret. Bild Getty Images

Byggfakta Group förvärvar det norska bolaget 4CastGroup AS. Bolaget är genom sina dotterbolag Prognosesenteret AS i Norge och Prognoscentret AB i Sverige ledande i Norden på marknadsanalyser och prognoser för bygg- och anläggningsmarknaden.

Prognosesenteret AS grundades 1978 i Norge och är sedan 1991 etablerat i Sverige genom Prognoscentret AB. Sedan starten har Prognosesenteret varit marknadsledare i såväl Norge som Sverige med breda publika marknadsprognoser.

Sedan tidigare äger Byggfakta det finska bolaget Forecon, ledande aktör i Finland inom samma nisch som Prognosesenteret. Genom förvärvet integreras Forecon och Prognosesenterets verksamheter i Norden.

– Byggfakta har haft ögonen på Prognosesenteret en längre tid och jag är mycket glad över att vi nu kan starta vår gemensamma resa. Bolaget passar väl in i Byggfakta Group och stärker vårt erbjudande inom business intelligence för byggbranschen, säger Dario Aganovic, vd Byggfakta Group.

Den nuvarande ledningsgruppen kommer fortsatt att driva verksamheten under ledning av Bjørn Birkeland, vd, som kvarstår i sin roll och fortsätter att utgöra en betydande aktieägare i 4CastGroup. Alla anställda bolagssäljare kvarstår i sina befintliga roller och som minoritetsägare efter förvärvet.

– Prognosesenteret har under årens lopp vuxit till att bli den ledande aktören inom byggmarknadsprognoser och analys med två mycket starka varumärken i både Norge och Sverige. Det har varit en fantastisk resa så här långt, och det är med glädje vi nu kliver in i Byggfakta. Vi kommer nu in i ett ännu större sammanhang, där Byggfaktas befintliga kundbas och närvaro i flera intressanta marknader ger oss förutsättningar för fortsatt tillväxt och geografisk expansion”, säger Bjørn Birkeland, CEO 4CastGroup/Prognosesenteret.

Byggfakta Group (Byggfakta) har förvärvat cirka 73 procent av aktierna i 4CastGroup AS.