Nyheter

Byggföretag döms <br></br> för fallolycka

En snickare föll genom ett hål i golvet. Nu döms arbetsgivaren, ett byggbolag, som ansvarig för olyckan. Däremot går fastighetsbolaget som hyrde ut lokalen med hålet fritt, skriver Arbetarskydd.

SMI Bygg AB hyrde en förrådslokal för byggmaterial och maskiner av Westbrings Fastighets AB i Uddevalla. Under lokalen fanns ett källarplan som disponerades av fastighetsägaren. I betongbjälklaget mellan förrådslokalen och källaren fanns ett rektangulärt schakt efter en trappa som rivits, troligen redan i början av 1990-talet. Hålet var täckt underifrån av en spikad eller skruvad spånskiva. Ovanpå skivan låg isoleringsmaterial.

I januari förra året skulle en ung snickare hämta material i förrådet. Han kände inte till hålet, utan trampade igenom isoleringen och spånskivan och föll handlöst 2,5 — 3 meter ner på källarens betonggolv. Han ådrog sig kotkompression i ryggen och var sjukskriven i två månader, skriver Arbetarskydd.

Enligt arbetsmiljöåklagare Jörgen P Lindberg orsakade företrädare för SMI Bygg olyckan genom att inte ha vidtagit betryggande skyddsåtgärder mot skada genom fall.

Företrädare för fastighetsbolaget, som ”låtit uppföra eller i vart fall bibehålla den bristfälliga avskiljningen mellan våningsplanen”, lastas för samma sak. Som fastighetsägare och hyresvärd har bolaget också gentemot hyresgästen och dennes anställda haft ”ett på allmänna aktsamhetskrav grundat ansvar för skydd genom fall i anledning av schaktet.”

Åklagaren åtalade inte någon enskild person men yrkar företagsbot på 50 000 kronor för arbetsmiljöbrott av SMI Bygg AB och på samma belopp för vållande till kroppsskada av Westbrings Fastighets AB.

Tingsrätten meddelade dom i dag, torsdag. SMI Byggs VD och ägare berättade i rättegången, att han sett schaktet med isoleringen på och kontrollerat hållbarheten genom att ställa sig ovanpå.

”Trots att det var enkelt att göra det, undersökte han inte vad som fanns under isoleringen. Om han gjort det, och med de kunskaper han får antas ha, hade han förstått att schaktet var en riskkonstruktion. Han hade i så fall insett att risken hade kunnat elimineras med en täckskiva förankrad i golvet.”

Tingsrätten finner att arbetsmiljöbrott begåtts av underlåtenhet och att gärningen inte är ringa. SMI Bygg hade 17 anställda som nu alla sagts upp, enligt VD:n på grund av försämrad arbetssituation.

Tingrätten anser inte att bolagets ekonomi är skäl att jämka det yrkade beloppet. SMI Bygg döms att betala 50 000 kronor i företagsbot.

Fastighetsbolagets nuvarande ägare tog över det efter sin far 1991. När schaktet byggdes vet han inte. Lokalen ovanför hyrdes ut till ett par olika hyresgäster under hans tid. Själv var han i lokalen kanske 15 gånger utan att lägga märke till det öppna schaktet, som låg långt in. Om han sett schaktet hade han täckt det med en skiva.

Tingsrätten finner det märkligt att ingen av hyresgästerna reagerade på schaktet. Såg det ut som vid olyckstillfället borde någon ha påtalat det för fastighetsbolagets ägare. Men inget har framkommit att så skedde och då kan det inte uteslutas att han hade skäl att utgå från att schaktet inte utgjorde en risk.

Därför ogillas talan mot Westbrings Fastighets AB om företagsbot.

Per Turesson / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se