Nyheter

Byggföretag förlikas i domstol

Två byggföretag har tvistat om ersättning efter utfört arbete, men har nu kommit överens. Tingsrätten stadfäster därmed förlikningen mellan parterna. Det meddelar nyhetsbyrån Sirén.

Skanbex AB och Veidekke Entreprenad AB träffade i juli 2018 ett avtal gällande utförandeentreprenad avseende montage och leverans av skärmtak i glas i Barkarby Metropol.

Av olika skäl fördröjdes utförandet, men Skanbex AB valde att fakturera för arbete som dittills lagts ned och för levererat material, dvs. innan entreprenadarbetena var slutförda. 

Veidekke Entreprenad bestred fakturan, varvid Skanbex valde att ansöka om ett betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggandet bestreds och tvisten hamnade i Solna tingsrätt. 

Parterna har nu kommit överens om en förlikning. Skanbex ska montera det återstående skärmtaket och därefter ska Veidekke Entreprenad betala ut 167 500 kronor.