Nyheter

Byggföretag kämpar med kompetensbrist 

Kompetensbrist
Nicholas Klokholm, på Autodesk Construction Solutions.

En ny undersökning visar att svenska byggföretag kämpar med kompetensbrist. Det är brist på både traditionella hantverkskunskaper och digital kompetens.

Undersökning som genomförts av Autodesk, som utvecklar mjukvara för byggbranschen, visar att många byggföretag har svårt att rekrytera rätt personal.

Fler än 1 000 yrkesverksamma inom byggbranschen i Danmark, Finland, Norge och Sverige pekar ut fyra stora utmaningar som de står inför idag. Utifrån de svenska respondenterna ser listan ut såhär:

Kompetensbrist och rekrytering:

Hela 89 procent av byggföretagen upplever problem att hitta rätt kandidater, och branschen kämpar med en brist på både traditionella hantverkskunskaper och digital kompetens. Företag planerar att investera i teknik och vidareutbildning för att möta denna utmaning.

Framtidens färdigheter och investeringar:

Dataanalys och traditionella hantverkskunskaper kommer att bli ännu mer efterfrågade under de kommande fem till tio åren. Svenska företag är mer benägna än sina nordiska konkurrenter att investera i ny IT under de kommande två åren, med 25 procent av företagen som planerar att göra så.

Pandemins inverkan:

Byggsektorn upplever fortfarande effekterna av pandemin, och företagen uppskattar att det kommer att ta i genomsnitt 2,72 år att klara av den arbetsbelastning som uppstått till följd av covid-19.

Hållbarhet och regelverk:

Mer än en femtedel av Sveriges byggföretag planerar att investera i hållbarhet och ESG-strategier. Dock är endast 2 procent av företagen starkt överens om att de förstår den svenska regeringens netto-nollagenda och vad byggföretag bör göra för att bidra till att uppnå målen. 

– Byggföretagen i Sverige, och i Norden, ser att branschen behöver utvecklas för att leverera ännu bättre projekt. Det kommer dock att vara viktigt att övervinna hindren och attrahera de personer och den kompetens som byggbranschen behöver för att kunna utvecklas, säger Nicholas Klokholm, på Autodesk Construction Solutions.

Undersökningen heter ”Nordics Construction 2023: Addressing the Skills and Talent Challenges for the Future Workforce”.