Nyheter

Byggföretag nöjda med orderingången

Företagarna fortsätter deppa över ekonomin och räknar med personalneddragningar framöver, visar Konjunkturinstitutets septembermätning. Men inom byggsektorn är läget fortsatt starkt.

Bara vart tionde företag inom byggsektorn anser att orderstocken är för liten, visar institutets mätningar över synen på framtiden inom näringslivet. Läget inom byggindustrin är fortsatt starkt. Men lågkonjunkturen börjar märkas även inom bygg, med något lägre anbudspriser och en orderingång som börjat minska.

Tillverkningsindustrin och detaljhandeln hör till de branscher som deppat mest under september. Och listan över branscher som är på väg ner i mätningen över tilltron på framtidens investeringar och sysselsättningar har blivit allt längre under de senaste månaderna.

De privata tjänstenäringarna, till exempel datakonsulter och åkerier, visar däremot en återhämtning under september. Efter flera månader av fallande tilltro till framtiden visar branscherna nu en ökad efterfrågan och oförändrad sysselsättning. Men trots viss återhämtning är läget som helhet i svensk ekonomi fortfarande svagare än normalt, uppger Konjunkturinstitutet.