Nyheter

Byggföretag riskerar miljonbelopp i återbetalning

Tillväxtverket jobbar nu med att granska avstämningarna av permitteringsstödet. Foto: Tillväxtverket.

Byggbranschen har fått stora summor i permitteringsstöd sedan coronaepidemins utbrott tidigt i våras. Men 121 av företagen har inte lämnat in redovisningarna i tid och riskerar att bli återbetalningsskyldiga.

Permitteringsstödet som sjösattes av regeringen och samarbetspartierna i våras har varit en uppskattad åtgärd av många företag. Ansökningsprocessen har varit enkel med en preliminär ansökan för att så många som möjligt ska kunna ta del av stödet utan några långa handläggningstider. 
Tillväxtverket jobbar nu med att granska avstämningarna och den som inte lämnat in i tid riskerar att blir återbetalningsskyldig.
– De flesta företagen är måna om att lämna in sina avstämningar i tid. Det här är inget stort problem och byggbranschen sticker inte ut mot andra branscher, säger Niklas Kjellberg, presschef på Tillväxtverket.
Efter var tredje stödmånad måste företagen som ansökt om permitteringsstöd göra en avstämning. Då kan de också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid riskerar företaget att bli återbetalningsskyldigt för tidigare beviljat preliminärt stöd.
Från juni till augusti lämnades totalt 63 340 avstämningar till Tillväxtverket. Av dem var 3232 företag med byggverksamhet. De har följt föreskrifterna och kan förvänta sig ersättning för sina permitterade medarbetare. 
Men 121 av företagen med byggverksamhet som ansökt om stöd har inte lämnat in någon avstämning i tid och de riskerar att bli återbetalningsskyldiga. Totalt handlar det om 19,5 miljoner kronor som som de här företagen ansökt om men det innebär inte att hela summan omfattas av återbetalningskraven.
Totalt har 29 658 000 SEK betalats ut totalt för alla branscher.