Nyheter

Byggföretag stäms på 18,7 miljoner

Efter fem är av krångel med bland annat dåligt fungerande värme och fuktskador fick familjerna nog.
Nu stämmer de byggföretaget Småa på totalt 18,7 miljoner kronor.
De kärande menar att trots att entreprenaderna avslutades för fem år sedan så har husen fortfarande allvarliga fel.

Byggföretaget Småa i Stockholm byggde husen i Hässelby mellan 2008 och 2009 och området består av 18 fristående hus och ett parhus. Nu stäms Småa av 16 familjer på totalt 18,7 miljoner kronor för en rad byggfel som de kärande hävdar måste åtgärdas.

I stämningsansökan står det att husen stod färdiga 2009 och problemen började direkt. En stor del av tiden sedan dess har husen fortsatt att vara byggarbetsplatser på grund av olika utredningar och renoveringar. Det handlar om bland annat fuktproblem och vattenläckage med mögelangrepp som följd, undermålig värmepanna, värmeläckage vid fönster och tak- och väggskarvar samt sprickor i innerväggar.

Till följd av bristerna har familjernas elförbrukning överstigit den som avtalats med Småa och de har inte haft korrekt fungerande värme under de fem första vintrarna. I stämningen står det också att bostadsområdet och tomterna i princip har varit en byggarbetsplats under tre år och att fastighetsägarna inte kunnat nyttja sina bostäder fullt ut eftersom de exempelvis inte kunnat vistas i hela huset på grund av utredningar och åtgärder.

Fastighetsägarna menar att felen ligger i entreprenaderna och att Småa haft kännedom om det utan att vidta tillräckliga åtgärder och nu vill de ha prisavdrag till följd av felen och skadestånd för ökade värmekostnader.