Nyheter

Nu säljer Serneke entreprenadverksamheten

Två personer klädda i gula varselkläder, med serneke tryckt på ryggen.
Serneke Group säljer entreprenadverksamheten till investmentbolaget Mutares. Foto: Felix Gerlach

Serneke Group har ingått avtal med det tyskbaserade investmentbolaget Mutares SE & Co. om försäljning av entreprenadverksamheten genom överlåtelse av samtliga aktier i Serneke Sverige. Bolaget värderas till cirka 1,5 miljarder kronor.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor innan justeringar med hänsyn till Bolagets balansräkning vid tillträdet, varav 25 miljoner kronor utgör kontant ersättning. Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas genom en revers. Regleringen av reversen avses att användas för att amortera skuld.

Tillträdet är villkorat av bland annat regulatoriska godkännanden och beräknas ske i slutet av tredje kvartalet eller i början av fjärde kvartalet 2024.

Genom försäljningen renodlas Serneke Group till en projektutvecklande verksamhet.

– Försäljningen är en viktig milstolpe och följer den affärsplan som antogs vid Doxas förvärv av Serneke förra sommaren. Vi är nöjda över att Serneke Sverige får en ny stark ägare som kan fortsätta utveckla bolagets ställning på den svenska byggmarknaden, säger Victor Persson, vd på Doxa.

Serneke Sverige AB hade intäkter om cirka 7,9 miljarder kronor under 2023 och har för närvarande 750 anställda. Verksamheten är indelad i de tre regionerna Väst, Syd och Öst med huvudkontor i Göteborg.

Mutares är ett börsnoterat investmentbolag med huvudkontor i München och kontor i Amsterdam, Frankfurt, Helsingfors, London, Madrid, Milano, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien och Warszawa. Intäkterna för Mutares portföljbolag uppgick till cirka 4,7 miljarder euro under 2023. Portföljbolagen har totalt över 27 000 anställda. I Norden har Mutares tidigare bland annat förvärvat Frigoscandia (livsmedelslogistik), Palmia (facility management) samt Terranor (tidigare NCC Road Services).