Nyheter

”Byggföretagen gör för lite för att sänka kostnaderna”

Företagsledningarna pratar om att byggkostnaderna ska sänkas. Men platscheferna tycker inte att det händer särskilt mycket. <br></br> Det framgår av ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Azam Forsberg, doktorand i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, har studerat fem byggföretag i Sverige och deras ambitioner att öka produktiviteten. Genom intervjuer med fem företagsledare samt enkätsvar från 74 platschefer och andra arbetsledare har han fått fram en motstridig bild. Företagsledarna pratar om projekt som ska sänka byggkostnaderna, men platscheferna upplever inte att något egentligen händer.

— Platscheferna säger att de mäter arbetsproduktiviteten, men den blir ändå sämre, säger Azam Forsberg.

Hans forskning visar att det i själva verket inte är arbetsproduktiviteten som mäts eftersom syftet med mätningarna inte är att förbättra produktiviteten. Mätresultaten används i stället för att betala löner och för att göra anbudskalkyler.

Azam Forsberg efterlyser extra resurser för utvecklingsarbete.
— Platscheferna är enormt belastade och har ett lönsamhetskrav på sig. Om man mäter arbetsproduktivitet och vill utveckla verksamheten behövs extra resurser.

Dessutom menar Azam Forsberg att byggbolagen behöver förbättra sin planering, logistik och framför allt sitt informationsflöde.
De byggbolag som har ingått i undersökningen är Skanska, NCC, Peab och två mindre företag i Norrbotten.

Men det finns goda exempel på företag som har kostnaderna under lupp. Azam Forsberg lyfter fram småhustillverkarna Älvsbyhus och Tomoku Hus. Den förra har en vinstmarginal på 30 procent och den senare har inte höjt försäljningspriset på 16 år.

— De förbättrar produktiviteten hela tiden. De jobbar ständigt med förbättringsmöjligheter, säger Azam Forsberg.

Om några år kommer svenska byggföretag att utsättas för större konkurrens från utländska företag i takt med globaliseringen. Azam Forsberg menar att byggföretagen borde börja sänka kostnaderna redan nu.

— Det är en vinna-vinna-situation. Företagen kan spara pengar och slutkunderna får en billigare produkt.

Enligt SCB har kostnaden för att bygga flerfamiljshus ökat med 35 procent mellan åren 2000 och 2005. Under samma period har kostnaderna för att bygga småhus ökat med 20 procent.

— Småhustillverkare har mindre organisationer och nära sina kunder. De är mycket kostnadseffektiva och har bättre kontroll på produktionskostnaderna, säger Azam Forsberg.

Azam Forsberg försvarade sin licentiatavhandling i början av april.