Nyheter

Byggföretagen optimistiska

Orderläget för byggsektorn är fortfarande betydligt svagare än normalt, visar siffror från Konjunkturinstitutet. Men företagen är optimistiska inför fjärde kvartalet och räknar med att såväl orderstockar som produktion kommer att öka.

Barometerindikatorn, som varje månad ger en bild över det aktuella konjunkturläget, steg 3,4 enheter till 101,6 i oktober och är återigen över det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 2,3 enheter samma månad, men ligger fortfarande drygt 5 enheter under genomsnittet. Orderläget för byggsektorn är fortfarande betydligt svagare än normalt, men företagen är optimistiska inför fjärde kvartalet och räknar med att såväl orderstockar som produktion kommer att öka. Sysselsättningsplanerna pekar dock mot fortsatta nedskärningar.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern.