Nyheter

Byggföretagen söker fler räknenissar

De hetaste yrkesgrupperna på tjänstemannasidan inom byggbranschen är platschefer och kalkylatorer. <br></br> – Jag ser ett omättligt behov de närmaste åren, säger Thomas Lindquist, vd på rekryteringsföretaget Linqsearch.

Det finns behov av alla sorters tjänstemän inom byggföretagen. Men störst är behoven av erfarna platschefer och kalkylatorer.
– Kalkylatorskrået är på utdöende. Det finns inga yngre som vill kalkylera på det sättet som den äldre generationen har gjort, säger Thomas Lindquist.
Han tror att byggbolagen behöver blicka utanför sin egen bransch för att hitta matematiker eller ingenjörer som kan arbeta som kalkylatorer.

På grund av de kommande pensionsavgångarna och företagsexpansioner tror Thomas Lindquist att rekryteringsbehoven kommer att kvarstå minst ett år fram i tiden.
– Det finns inget byggbolag i dag som inte skulle ta emot en erfaren platschef. Och kakylatorer är en stor, stor bristvara.

På Linqsearch har man på senare tid märkt av en större benägenhet bland tjänstmännen att byta arbetsgivare.
– Jag tror att man ser om sitt hus. Det är högkonjunktur i byggbranschen och kommer så att vara ett tag till. Jag tror att man funderar på var man vill vara när det blir ett annat konjunkturläge, säger Thomas Lindquist.