Nyheter

Byggföretagen: ”Vi är väldigt optimistiska”

Byggföretagen tror på fortsatt goda tider 2008. Det visar Byggvärldens rundringning till fem företag. En viss avmattning märks dock på bostadssidan — och många befarar fortsatta leveransproblem.

Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne:

— Det ser lovande ut för 2008. Jag tror på tillväxt och ökad lönsamhet.
Byggmästar’n i Skåne har haft en bra orderstock under 2007 men har betat av den och ska nu satsa på att öka orderingången.
— De projekt vi har med oss in i 2008 känns stora och bra. Vi har bland annat tre äldreboenden på gång, och skolor och förskolor och en del bostadsprojekt.

Under året ska Byggmästar’n också börja arbeta på ett nytt område; att bli sin egen byggherre genom att köpa mark för planerade byggen.
På bostadssidan har företaget märkt av en åtstramning.
— Våra beställare är lite mer rädda för att starta nya projekt. Där har vi märkt en skillnad mot för ett år sen.

De problem som Byggmästar’n ser under året handlar om kompetens och leveranstider.
— Företaget hade kunnat växa mer om vi hade haft fler platschefer och projektchefer med kompetens. Nu får jag satsa på de arbetsledare jag har i stället. Och vi måste hela tiden ha koll på leveranserna så att våra projekt inte försenas.

Per-Ola Patomella, delägare i Nåiden Bygg:

— Det ser väl ganska bra ut för 2008. Men det är inte samma tryck som 2007. Det är en utplaning av konjunkturen.
Företaget hade en god orderingång under slutet av 2007 och har fullt med jobb fram till september.

Några kommande problem under året ser han inte.
— Jag tror att det kanske blir lättare att få tag i arbetskraft, maskiner och material än under 2007.
Personalstyrkan för företaget ligger på 130 personer. Några utökningar eller nedskärningar är inte planerade under året.
— Tar vi in fler jobb då blir det anställningar, säger Per-Ola Patomella.

Peter Hårte, vd på Tuve Bygg:

— Jag tror att det ser vettigt ut för 2008.
I dagsläget har Tuve Bygg inbokade jobb fram till halvårsskiftet. Tar de hem de projekt de förhandlar om just nu kommer de att vara fullbokade för hela året.

Peter Hårte tror att räntan kommer att ligga relativt stilla men ser en viss oro på bostadssidan för det första halvåret 2008.
— Det är lite avvaktande. Konsumenterna av villor har längre beslutsprocesser och det kommer att ta längre tid att få in intresseanmälningar.
Övriga problem han befarar för 2008 handlar om brist på kvalificerad arbetskraft, både vad gäller hantverkare och tjänstemän, samt leveransproblem av material. Men jämfört med 2007 tror Peter Hårte att problemen kommer att lätta något för 2008.

Under året kommer Tuve Bygg bland annat att satsa på att öka sin kapacitet för bostadsrenovering.
— Det handlar om fasader, badrum och stambyten. Vi ska försiktigt bygga ut och förstärka den delen.

Gunnar Masthagen, regionchef på NCC:

— Det har varit en bra marknad under 2007 och jag tror att det blir ungefär samma 2008. Men jag tror inte att det blir någon ökning.

De problem som han förutser för året handlar om att det kan bli svårt att få fram materialleveranser i tid och att få tag på underentreprenörer som kan vara med i projekt.

— Men jag tror att det kommer att finnas lokala variationer. I centralorterna är det alltid bra.
Gunnar Masthagen ansvarar för NCC:s region Öst, vilket omfattar Jönköpings län, Östergötlands län, Sörmlands län, Örebro län och gamla Skaraborgs län.

Under året planerar NCC att fortsätta sitt arbete med att få ner kostnadsutvecklingen.
— Det är en stor utmaning att sänka kostnaderna, det jobbar vi oerhört aktivt med, säger Masthagen.

Bo Olsson, vd för ByggPartner i Dalarna:

— Vi är väldigt optimistiska för 2008. Det beror på att vi har en så stor orderstock, vi har en bra beläggning säkerställd.
I dagsläget har företaget jobb bokade för nästan hela året.
— Nu jagar vi jobb för 2009.

De problem som Bo Olsson ser för året handlar om svårigheter att få tag i kvalificerade underentreprenörer och långa leveranstiderna för material.
Företagets personalstyrka ligger på 220 personer. Bo Olsson bedömer att den kommer att öka med ungefär 20 personer under 2008.