Nyheter

Byggföretagen: Vi står inför en vargavinter

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos.
– Stigande räntor och sjunkande reallöner gör att hela bygg- och anläggningsbranschen står inför en vargavinter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen prognostiserar att inflationen toppar i början av året men att hela 2023 präglas av mer pessimistiska hushåll och sjunkande konsumtion. Bedömningen är att BNP minskar med en procent jämfört med 2022.

Nu kliver vi in i en lågkonjunktur som påverkar både sysselsättning och byggande negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås minska med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 00 under 2023.

Kompetensförsörjningen är en av bygg- och anläggningsbranschens mest prioriterade frågor. Vi behöver fortfarande bli fler som gör jobbet, men nästa år blir tufft för många av Byggföretagens medlemsföretag, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Antal påbörjade bostäder och beviljade bygglov, flerbostadshus och småhus.

Bostadsbyggandet vänder nedåt 

Första halvåret 2022 ökade bostadsinvesteringarna med 10 procent jämfört med motsvarande period året före. Den positiva utvecklingen innevarande år beror på det höga antalet påbörjade bostäder i fjol som nu färdigställs. Så gott som samtliga indikatorer pekar dock mot att investeringarna vänder nedåt snabbt.

Byggföretagen beräknar att det påbörjas 38 600 bostäder i flerbostads- och småhus under 2023. Det innebär ett tapp med mer än 40 procent jämfört med toppnoteringen 67 800 under 2021. Under innevarande år 2022 räknar Byggföretagen med att 50 500 bostäder kommer att påbörjas.

Det byggs drygt 8 000 färre bostäder per år till följd av amorteringskravet. Samtidigt går vi mot en rejäl inbromsning i ekonomin. Därför bör regeringen lätta på det skärpta amorteringskravet – som i grunden är en fråga mellan låntagaren och banken, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Så ser det ut för fritidshus och lokaler

Investeringar i fritidshus ökar med 56 procent i år, men minskar med 25 procent under 2023. Årets kraftiga uppgång förklaras av kvardröjande effekter av det ökade intresset att tillbringa semestern på hemmaplan som kom i spåren av pandemin. I tider av mer ansträngd ekonomi för hushållen blir investeringar i fritidshus å andra sidan bland det första som får stryka på foten, enligt Byggföretagens rapport.

Lokalinvesteringar.

Lokalinvesteringarna sjönk med knappt 1 procent första halvåret 2022. Det var framför allt den offentliga sektorn och i synnerhet de statliga investeringarna som bidrog till nedgången. Som motvikt till den i övrigt svaga utvecklingen kan industri samt parti- och detaljhandel, som har ökat investeringarna, lyftas fram. Lokalinvesteringarna som helhet fortsätter att sjunka under hösten och nästa år när Sverige går in i en lågkonjunktur tilltar nedgången.

Blygsam ökning av lokalinvesteringar

Anläggningsinvesteringarna sjönk med närmare 1 procent första halvåret 2022. Det var en extremt tudelad utveckling där investeringarna på den privata sidan steg med 18 procent, samtidigt som den offentliga sjönk med 16 procent. Den tudelade utvecklingen inom anläggningssektorn kommer att fortsätta under prognosperioden, där de privata investeringarna ökar medan de offentliga minskar. Totalt sett blir det en blygsam ökning av investerings volymen när helåret 2023 jämförs med 2021.

De totala bygginvesteringarna 2023 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 547 miljarder kronor.

Bygginvesteringar 2010-2023.

Här kan du läsa Byggföretagens nya konjunkturprognos.