Nyheter

Byggföretagen vill värna småföretagen

Byggföretagen
Jonas Steen och Carin Stoeckman Bild: Byggföretagen

Byggföretagen bemöter Byggnads påstående att man gör för lite för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i en replik i Svenska Dagbladet.
– Vi är fast beslutna om att fortsätta bekämpa arbetslivskriminaliteten, säger Carin Stoeckmann, ordförande, Byggföretagen.

Tonläget i debatten mellan Byggföretagen och Byggnads har skruvats upp i och med att avtalsrörelsen dragit i gång. Byggnads har i flera debattartiklar hävdat att Byggföretagen inte gör tillräckligt för att bekämpa fusk och arbetslivskriminalitet i branschen. Som en konsekvens av kritiken har man hoppat av samarbetet för sund konkurrens. Flera fackförbund har gjort gemensam sak med Byggnads och i det senaste debattinlägget fick de även arbetsgivaren SH Bygg med på sin sida mot Byggföretagen.

En av tvistefrågorna är huruvida byggbranschens företag ska prioritera egen personal i samband med exempelvis offentliga upphandlingar. Nu svarar Byggföretagen med en replik som publicerades först i Svenska Dagbladet. Här är ett utdrag ur artikeln:

”När det kommer till kravet på egen personal är Byggföretagen och Byggnads inte överens.

Bygg- och anläggningsbranschen har ett stort behov av olika former av specialisering. Att mindre aktörer samverkar med större ger fler valmöjligheter och ökar produktiviteten. Vi är fast beslutna om att fortsätta bekämpa arbetslivskriminaliteten. Men det finns ingen motsättning mellan att vilja bekämpa fuskare och stå upp för branschens småföretag.

Byggföretagen menar att Byggnads krav på egen personal reducerar hederliga små- och medelstora specialistföretag som till exempel håltagare, sprutisolerare, ställningsbyggare och anläggningsdykare till suspekta inslag på branschens skuggsida. Så slår man effektivt och medvetet undan benen för rättvis konkurrens på lika villkor.”

– Arbetslivskriminaliteten ska bekämpas. Men när det kommer till kravet på egen personal är Byggföretagen och Byggnads inte överens. Bygg- och anläggningsbranschen har ett stort behov av olika former av specialisering. Att mindre aktörer samverkar med större ger fler valmöjligheter och ökar produktiviteten. Det finns ingen motsättning mellan att bekämpa fusket och stå upp för branschens småföretag, säger Jonas Steen ordförande i Byggföretagens utskott för små- och medelstora företag.