Nyheter

Byggherrar får egen konstsymbol

Byggherrar och förvaltningar i Stockholm som lägger minst en procent av sina projektbudgetar på konst ska kvalitetsmärkas. <br></br> — De får vår nya enprocentssymbol, säger Mårten Castensfors, chef på Stockholm Konst.

Sedan 1963 har Stockholms stad en regel som innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i staden ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Alla kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar omfattas av regeln. Det är bara ett problem: väldigt få känner till den.

— Därför inför vi nu en kvalitetsmärkning med en symbol. De som lever upp till regeln i sina projekt under 2009 får använda denna symbol, till exempel på hemsidan eller i broschyrer, säger Mårten Castensfors på Stockholm Konst.

Enprocentsregeln gäller för varje projekt och det är Stockholm Konst som beställarna vänder sig till när det ska bestämmas vad som ska bli konst, och var.

— Det finns en del, som till exempel exploateringskontoret och Sisab, som är rätt så duktiga på att lägga sin budget på konst. Men de måste bli bra mycket bättre för att leka i min värld, säger Mårten Castensfors.

Och varför är konst väl investerade pengar för en byggherre?

— Det kan ge en profil åt området och kan höja värdet på bostäderna. Konsten kan även vara identitetsskapande för beställaren. Sedan kan det så klart få människorna, som tar del av den, att växa och få nya upplevelser som de inte annars skulle ha fått.

Och vad händer för de byggherrar eller bolag som inte följer enprocentsregeln?

— Om de är kommunala så bryter de mot en politiskt fastställd regel. De får inga böter men de får skämmas och stå vid skampålen. Hittills har vi aldrig dragit frågan så långt men nu höjer vi ambitionen. Vi får se vad som händer.

Fakta/Stockholm Konst

Stockholms stad har en regel som innebär att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i staden ska avsättas för konstnärlig utsmyckning.

Alla kommunala bolag, förvaltningar och byggherrar omfattas av regeln.

Stockholm Konst är den instans som ska hjälpa till när enprocentsregeln ska uppfyllas. Bildades 2008 när Konstkansliet lades ned.

För att höja konstens status vid ny-, om- och tillbyggnader har Stockholm Konst infört en kvalitetsstämpel för de beställare som lever upp till enprocentsregeln.