Nyheter

”Byggherrar känner en oro här och nu”

Brabos projekt SIX Barkarbystaden, vy från Barkarbyvägen. 28 procent av bostäderna blir bostadsrätter och 72 procent blir hyresrätter. Bild: Tomorrow och Brabo

Några byggherrar har omförhandlat sina byggplaner.
I övrigt pågår utbyggnaden av Barkarbystaden enligt plan.
– En del byggherrar känner av en oro här och nu, men långsiktigt finns ett starkt intresse att ha kvar sin närvaro i kommunen, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadschef i Järfälla kommun.

Osäkerheten på marknaden för nybyggda bostadsrätter, har gjort att byggbolag vill omförhandla om sina villkor. I Barkarbystaden ska Småa och Brabo nu tillträda sin mark i Kvarter 6.

Småa har tidigare aviserat att av de drygt 200 bostäderna planeras 75 procent att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan.

Brabo bygger flerbostadshus med 138 nya hyres- och bostadsrätter samt lokaler. Den delvisa omställningen är en anpassning till rådande marknadsläge.
– Vi har gjort det möjligt för två byggherrar att omvandla planerade bostadsrätter till hyresrätter. Det är den anpassning vi gjort hittills, säger Emelie Grind.  

Kommunen får lägre markintäkter när den upplåter mark för hyresrätter istället för till bostadsrätter, men det har inte stoppat anpassningen. Att byggherrar skulle hoppa av helt och lämna tillbaka mark vore ett sämre alternativ.

– Vi vill ha ett varierat och bra bostadsbestånd i kommunen. Dessutom behöver vi få in intäkter för att finansiera byggandet av tunnelbana till Barkarbystaden.

En trögare försäljning kan påverka byggherrarnas etappindelning och färdigställande.

– Varje byggaktör har sin egen etapplanering. Eftersom det finns mycket lägenheter ute på marknaden nu behöver de inte spä på med massor av nya lägenheter. Vi för en bra dialog med byggaktörerna kring detta, säger Emelie Grind.

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet. Här byggs en ny stadsdel med 18.000 nya bostäder, 140 kvarter och 10.000 nya arbetsplatser. 14 000 bostäder ska stå klara till 2032.

– Byggandet av tunnelbana till Barkarby startar i slutet av 2018. Tunnelbanan kommer att skapa en större trygghet att investera i området och göra Barkarbystaden ännu attraktivare. Hos byggherrarna finns ett starkt intresse att ha kvar sin närvaro i kommunen och diskutera nya projekt.