Nyheter

Byggherrar väntar med bygglov i Lund

Drygt 1 500 nya bostäder är planlagda i Lund. Men byggbolagen avvaktar med att söka bygglov. — Fortfarande tycker vi att det är lite trögt med bygglovsansökningarna, men jag har förståelse för att byggherrarna har det svårt med finansieringen, säger Göran

Göran Brinck tar för givet att det är finanskrisen och lågkonjunkturen som spökar för byggherrarna.

— Än så länge vågar de inte gå igång. De som säljer bostadsrätter och äganderätter har det inte alldeles enkelt att sälja. Men det finns lite tecken i skyn på att det håller på att vända, säger han.

Nu ska stadsbyggnadskontoret ordna möten med de större byggherrarna för att ta reda på om kommunen kan hjälpa till på något sätt. För de 1 500 planerade bostäderna har detaljplaner antagits och vunnit laga kraft.

Hur viktigt är det för Lund att bygget av de här 1 500 bostäderna kommer igång?

— Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi expanderar kolossalt mycket och har en inpendling på 30 000 personer till Lund varje dag. Max IV börjar byggas inom ett halvår och sen om vi får ESS också kommer det att dra igång följdinvesteringar och ytterligare öka behovet av bostäder, säger Göran Brinck.

Kommunen räknar med att det behövs cirka 900 nya bostäder per år i Lund.