Nyheter

Byggherrarna: <br></br> ”Förenkla LOU”

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är för krånglig och bidrar till orättvisa. Det anser Byggherrarna som nu vill att reglerna förenklas.

Offentliga beställare bör få större frihet att utforma egna riktlinjer i upphandlingar som gäller varor och tjänster för under 600 000 kronor och för byggentreprenader under 5 miljoner kronor. Förslaget kommer från Byggherrarna, en intresseorganisation med medlemmar som står för cirka 75 procent av bygginvesteringarna som görs i Sverige.

— Enklare regler för offentlig upphandling skulle minska kostnaderna och ge ökad rättvisa bättre konkurrens och mindre krångel. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är inte anpassad för mindre upphandlare och leverantörer, säger Mats Björs, vd för Byggherrarna, i ett pressmeddelande.

Han anser att reglerna är onödigt krångliga vilket i sin tur leder till fördyringar. LOU styrs av direktiv från EG-rätten som ger möjligheter för medlemsländerna att själva bestämma om nationella regler under särskilda tröskelvärden. Men Sverige har hittills valt att detaljreglera mer än de flesta andra medlemsländer, menar Mats Björs.

— Vi anser att dagens svenska regler gynnar stora leverantörer och beställare med egen speciell kompetens. Det är fel om man ska behöva vara jurist för att inte gå vilse i regelverket. Självklart slår vi vakt om LOU: s huvudsyfte att säkra konkurrens, likabehandling och transparens i alla upphandlingar men det behövs tydliga förenklingar, så att mindre beställare och leverantörer inte missgynnas, säger Mats Björs.