Nyheter

Byggindustrin draglok <br></br> i svensk ekonomi

De flesta branscher ser mörkt på framtiden, visar Konjunkturinstitutets konfidensindikator för juli. Men byggindustrin är fortfarande starkare än normalt.

Sammanfattningen av företagens och hushållens syn på ekonomin visar kraftigt ökad pessimism. Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet föll från 93,3 i juni till 89,0 i juli. Från svagare läge än normalt i svensk ekonomi till mycket svagare läge än normalt, meddelar institutet.

Men byggindustrin är dragloket i svensk ekonomi. Byggföretagen anser att läget är mycket bättre än normalt, även om branschen räknar med minskad byggaktivitet på ett års sikt.

Bland de mest pessimistiska, utöver de rejält deppande hushållen, märks motorfordonshandlare, resebyråer och researrangörer, fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare, och sågverk.