Byggjättarna om utlandskonkurrensen

Byggjättarna om utlandskonkurrensen
Är du bekymrad över konkurrensen från utländska bygg- och anläggningsföretag?

Per-Lennart Berg, presstalesman på Skanska:

– Det är svårt att svara ja eller nej. I grunden är konkurrens något positivt. Men det måste ske på lika villkor. Och i dag tycker vi de svenska spelreglerna är okej. Samtidigt ser vi att närvaron av utländska konkurrenter i stora infrastrukturprojekt leder till att marginalerna pressas. Projekten ger inte lika många procents återbäring.

Ulf Thorné, presschef på NCC:

– Nej inte längre. Tack vare det nya kollektivavtalet kan vi nu konkurrera på mera lika villkor. Avtalet är mera flexibelt än det gamla när det gäller löneformer och arbetstidsregler. I grunden är den utländska konkurrensen bra, den driver på utvecklingen, gör hela branschen mera effektiv.

Tomas Eriksson, pressansvarig JM Bygg:

– Nej. Den konkurrensen gäller inte oss, som bara jobbar med egenproducerade byggnader.

Fotnot: Det var Peab som i sin senaste årsrapport luftade oro över att stora internationella företag ”försöker dra nytta av tillväxten på den svenska marknaden” framförallt när det gäller stora infrastrukturprojekt.

Relaterade artiklar

Satsar på nytt labb för betongforskning
Bygger ishall i Landskrona
Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Pilotprojekt: fossilfri entreprenad