Nyheter

Byggjättarna om utlandskonkurrensen

Är du bekymrad över konkurrensen från utländska bygg- och anläggningsföretag?

Per-Lennart Berg, presstalesman på Skanska:

– Det är svårt att svara ja eller nej. I grunden är konkurrens något positivt. Men det måste ske på lika villkor. Och i dag tycker vi de svenska spelreglerna är okej. Samtidigt ser vi att närvaron av utländska konkurrenter i stora infrastrukturprojekt leder till att marginalerna pressas. Projekten ger inte lika många procents återbäring.

Ulf Thorné, presschef på NCC:

– Nej inte längre. Tack vare det nya kollektivavtalet kan vi nu konkurrera på mera lika villkor. Avtalet är mera flexibelt än det gamla när det gäller löneformer och arbetstidsregler. I grunden är den utländska konkurrensen bra, den driver på utvecklingen, gör hela branschen mera effektiv.

Tomas Eriksson, pressansvarig JM Bygg:

– Nej. Den konkurrensen gäller inte oss, som bara jobbar med egenproducerade byggnader.

Fotnot: Det var Peab som i sin senaste årsrapport luftade oro över att stora internationella företag ”försöker dra nytta av tillväxten på den svenska marknaden” framförallt när det gäller stora infrastrukturprojekt.