Byggjobb skulle ha upphandlats

Byggjobb skulle ha upphandlats
Kristinehamns kommun skrev avtal med ett fastighetsföretag. Men uppdraget borde upphandlats, enligt Konkurrensverkets beslut.

Det var med fastighetsföretaget Kunskapsporten som kommunen skrev avtal om att bygga ett badhus och sedan driva det. Kontraktet sträcker sig fram till 2032 och kommunen betalar 7,5 miljoner kronor per år för uppförandet och driften.

Men Konkurrensverket anser att avtalet ska betraktas som ett byggentreprenadkontrakt. Det skulle därmed ha upphandlats. Kristinehamns kommun har därmed brutit mot reglerna i lagen om offentlig upphandling, (LOU).

Konkurrensverket skriver i ditt beslut att det inte kan uteslutas att andra bolag kunde lämnat förmånligare anbud. Nu har de utestängts från den möjligheten.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke