Nyheter

Byggkonkurserna ökade 2012

Antalet företagskonkurser ökade med totalt tio procent under 2012 jämfört med året innan. Ökningen var som störst inom bland annat byggindustrin, där konkurserna ökade med hela 18 procent, enligt statistik från UC.

Antalet företagskonkurser uppgick under 2012 till 6 659, vilket innebar en ökning med tio procent jämfört med 2011. I december avstannade konkursökningen temporärt. 

Konkurserna ökade i de allra flesta större branscherna under året. Byggindustrin tillhör de mest drabbade tillsammans med bland annat partihandeln, transportsektorn, bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster.

Inom byggindustrin ökade konkurserna med 18 procent 2012 jämfört med 2011. I siffror handlar det om 1143 byggkonkurser 2012 jämfört med 968 2011.

– Risken för överetablering är påtaglig i många branscher nu när efterfrågan viker. Många små och nystartade företag som inte har hunnit etablera sig och bygga upp en ekonomisk reserv drabbas extra hårt när marknaden vänder nedåt, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC, i ett pressmeddelande.

Det har varit ett svårt år för huvudstadsregionen, som drogs sent in i krisen men som under 2012 haft fler konkurser än de två övriga storstadslänen. En av orsakerna till konkursökningen, som landade på elva procent, är att regionen har en stor andel företag inom byggindustri, partihandel och konsulttjänster.

Framöver ser läget fortsatt dystert ut, enligt UC. För 2013 blir utvecklingen av konjunkturen avgörande, vilket i sin tur avgörs mestadels utanför Sveriges gränser. Förutsatt att de europeiska och amerikanska ekonomierna håller sig flytande och de grundläggande problemen löses upp, vilket ändå är de flesta bedömares huvudscenario, uppskattar UC att konkurserna ökar med endast fem procent under 2013, det vill säga att ökningstakten från 2012 halveras.