Nyheter

Byggkonkurserna ökade under 2009

944 byggföretag gick i konkurs förra året. Det är en stor ökning jämfört med året innan.

Förra årets kraftiga lågkonjunktur syns tydligt i den konkursstatistik som affärs- och kreditupplysningsföretaget UC tagit fram. Inom byggbranschen gick 16 procent fler företag i konkurs förra året jämfört med 2008. Byggbranschen var dock inte hårdast drabbad av den finansiella krisen. IT-sektorn och transportindustrin är exempel på branscher med en kraftigare konkursökning 2009 jämfört med året innan.

— I förhållande till många andra branscher så är 16 procent ingen dramatisk ökning. Och den var också väntad med tanke på konjunkturdippen, säger Fredrik Polland, affärsutvecklingschef på UC.

Fredrik Polland tillägger att konkurrensutsattheten, alltså antalet konkurser i förhållande till antalet företag, inom byggbranschen alltid är förhållandevis hög.

— Att byggbranschen under 2009 klarat sig förhållandevis bra kan ha att göra med de stimulanspaket som satts in för att mota konsekvenserna av lågkonjunkturen. Det handlar dels om rotavdraget och dels om flera större infrastruktursatsningar, säger han.

I lågkonjunkturens spår så har något fler stora företag gått i konkurs jämfört med tidigare år, enligt UC.

— Fast det är på ett generellt plan. Det vi vet specifikt om byggbranschen är att antalet byggkonkurser ökat tydligt i alla storstadsområden. I resten av landet så är det mer spridda siffror, säger Fredrik Polland.

UC tror att 2010 kommer att innebära en fortsatt ökning av antalet konkurser.

— Men det blir en svag ökning. För alla branscher så tror vi på en femprocentig ökning. Och vi ser ingen anledning till att byggbranschen skulle avvika nämnvärt från denna prognos, avslutar Fredrik Polland.

Fotnot: Byggbranschens konkursökning på 16 procent är satt i förhållande till antalet aktiva företag i branschen.