Nyheter

Byggkostnaden har ökat med 2,6 procent på årsbasis

Det har blivit dyrare att bygga flerbostadshus. Foto: Anna Sjöström.

Byggkostnaden har ökat med 2,6 procent på årsbasis. Gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade mest. 
Av byggmaterial har armeringsstål stigit mest i pris procentuellt sett det senaste året.

Detta enligt den senaste statistiken från SCB.

Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan juli och augusti 2017. På årsbasis, där augusti 2017 jämförs med augusti 2017, ökade faktorpriserna med 2,6 procent, enligt SCB.

– Byggkostnaderna ligger lite högre än konsumentprisindex, och ligger runt 2-3 procent. Senast vi hade en ökning i den nivån var vid årsskiftet 2012, säger Jonas Jonsson, statistikansvarig på SCB.

Utvecklingen den senaste månaden 

Faktorprisindex steg med 0,1 procent och entreprenörens kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med lika mycket mellan juli och augusti 2017.

Bland entreprenörens kostnader steg maskinkostnader och omkostnader, samt gruppen för transporter, drivmedel och elkraft. Löner och byggmaterial var oförändrade.

VVS-material, järn och stål samt trävaror gick upp, medan övrigt byggmaterial och golvmaterial sjönk. Övriga byggmaterialgrupper hade oförändrade priser.

Byggherrekostnader gick upp. Ökningen beror på stigande räntekostnad och något högre allmänna kostnader mellan juli och augusti.

Utvecklingen det senaste året
Faktorprisindex och entreprenörens kostnader, som har den största vikten i faktorprisindex, steg båda med 2,6 procent.

Gruppen transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, men även grupperna maskiner, omkostnader och löner steg.

Byggmaterialkostnader gick upp med 3,1 procent. Den största ökningen i byggmaterialgruppen hade armeringsstål som steg med 5,8 procent sett. Dock var prisökningen ännu större året innan (2015/2016) då priset på armeringsstål ökade med 11,5 procent. Betongvaror som har den största vikten gick upp med 2,7 procent. Övriga byggmaterialgrupper ökade också.

Byggherrekostnader gick upp med 2,5 procent mellan augusti 2016 och augusti 2017.

Bildtext diagram 1: Utveckling för olika produktionsfaktorer, augusti 2016 – augusti 2017Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms

Bildtext diagram 2: Utveckling för olika byggvaror, augusti 2016 – augusti 2017. Faktorprisindex för flerbostadshus exkl.moms