Nyheter

Byggkostnaderna fortsätter att öka

bygge av flerbostadshus
Från januari 2022 till januari 2023 ökade årstakten kontinuerligt, förutom under augusti 2022 och under november 2022. Foto: Byggvärlden

Byggkostnaderna för flerbostadshus steg med 2,2 procent i januari 2023 jämfört med december 2022. Jämfört med januari 2022 steg Byggkostnadsindex med 16,3 procent – det visar siffror från SCB.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,2 procent mellan december 2022 och januari 2023. Under motsvarande period 2022 ökade Byggkostnadsindex med 1,5 procent.

Entreprenörernas kostnader steg med 1,1 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 6,7 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader stod gruppen transporter, drivmedel och elkraft för med 8,5 procent. Detta berodde mestadels på att kostnaderna för elkraft steg med 23,5 procent (jämfört med oktober 2022, som är senast tillgängliga jämförelseuppgifter för elkraft). Omkostnaderna ökade med 0,8 procent. Kostnaderna för löner steg med 0,3 procent, medan maskinkostnaderna var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,6 procent. Vitvaror, övrigt byggmaterial, material för målning och betongvaror ökade mest. Ökningen motverkades av att kostnaderna för trävaror och järn och stål inklusive armeringsstål sjönk.