Nyheter

Byggkostnaderna minskar något

Byggkostnaderna minskade något mellan augusti och september, enligt SCB. Foto: Gettyimages
Byggkostnaderna minskade något mellan augusti och september, enligt SCB. Foto: Gettyimages

En viss ökning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus i augusti följdes av en knapp sänkning i september. På ett år (september-september) har byggkostnadsindex nu ökat med 7,5 procent, att jämföra med 9 procent mellan augusti 2022 och augusti 2023.

SCB:s Byggkostnadsindex mellan augusti och september sjönk med 0,2 procent. För entreprenörerna ökade främst kostnaden för dieselolja (7,5 procent) medan byggmaterialkostnaderna sjönk något, liksom kostnaderna för el-materiel och snickerier.

Byggherrarna

För byggherrarna märks framför allt sänkningen i räntekostnaderna (1,2 procent). Men det är inte mycket i sammanhanget. I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. På årsbasis, september 2022 till september 2023, har byggherrarnas kostnader ökat med 27,7 procent.

– Räntehöjningarna fortsätter att sänka byggmarknaden, kommenterar Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

I ökningen på årsbasis (september-september) på 7,5 procent sticker maskinkostnaderna ut med en ökning på 9 procent. Minskade mest gjorde elkostnaderna som sjönk med 9,8 procent.  

Byggmaterialet

Byggmaterialet steg med 0,7 procent mellan september 2022 och september 2023. Här ökade kostnaderna för allt material förutom för armeringsstål och trävaror som sjönk med 20,6 respektive 17,5 procent, samt kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål som sjönk med 11,3 procent. Mest ökade kostnaderna för övrigt byggmaterial och vitvaror, 9,5 respektive 8,7 procent. 

– Kostnaderna för drivmedel ökar igen. Däremot kan en viss ljusning skönjas när det kommer till övriga materialkostnader såsom trävaror och armeringsstål, säger Emil Flodin.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms, 2015 =100

 IndexFörändring i %
 SeptemberAugusti 2023–
September 2023
September 2022–
September 2023
Entreprenörens kostnader (82 %)140,6‑0,12,7
Byggherrens kostnader (18 %)188,9‑0,627,7
BKI för byggnader totalt (100 %)149,2‑0,27,5
Källa: SCB

Förändringar efter varuslag, september 2023

VaruslagPrisförändring i procent
 Augusti 2023–
September 2023
September 2022–
September 2023
Övrigt byggmaterial**+1,5+9,5
Vitvaror+0,1+8,7
VVS-material‑1,2+4,9
Elmateriel‑2,4+4,7
Snickerier‑1,6+4,4
Betongvaror+0,6+3,0
Material för målning+1,2+2,5
Golvmaterial‑0,3+1,9
Järn och stål*‑0,1‑11,3
Trävaror+0,0‑17,5
Armeringsstål‑0,1‑20,6
S:a för byggmtrl‑0,4+0,7
Källa: SCB