Nyheter

Byggkostnaderna ökade med drygt tre procent

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2017–maj 2018. Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms. Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor. Källa: SCB

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,7 procent mellan april och maj 2018.

På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent.

Detta enligt senaste statistiken från SCB.

Den senaste månaden, april-maj 2018, har faktorprisindex för flerbostadshus ökat med 0,7 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av faktorprisindex, gick upp med 0,9 procent mellan april och maj 2018n enligt SCB:s senaste faktorprisindex.

Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,6 procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för VVS-material mest. Även kostnaderna för järn och stål, betongvaror, snickerier, elmateriel, övrigt byggmaterial och golvmaterial höjdes mellan april och maj. Kostnaderna för trävaror och vitvaror sjönk medan armeringsstål och målning var oförändrade.

Kostnaderna för löner ökade med 1,8 procent. Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft höjdes sammantaget med 1,0 procent, därav steg kostnaderna för dieselolja med 3,9 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent mellan april och maj 2018.

Summerar man det senaste året, maj 2017-maj 2018, så har faktorprisindex för flerbostadshus ökat med 3,1 procent. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,3 procent, vilket drog upp totalindex med 2,7 procentenheter.

Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 5,2 procent, bland entreprenörernas kostnader.

Byggmaterialkostnaderna steg med 4,2 procent. De största ökningarna i byggmaterialgruppen hade armeringsstål samt järn och stål som höjdes med 15,8 procent respektive 9,2 procent.

Byggherrekostnaderna gick upp med 1,9 procent på årsbasis.

Faktorprisindex mäter förändringar i kostnaderna för produktionsfaktorerna i bostadsbyggande d.v.s. material av olika slag, utrustning, löner transporter med mera som sedan vägs samman till ett totalindex. Faktorprisindex tar inte hänsyn till marknadssituationen.