Statistik & Analys

Byggkostnaderna ökar något

Byggkostnaderna minskade något mellan augusti och september, enligt SCB. Foto: Gettyimages
Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2024, enligt ny statistik från SCB. Foto: Getty Images

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2024.
Jämfört med mars 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,9 procent.
Det visar statistik från SCB.

– Kostnaderna för dieselolja sjönk i mars jämfört med februari 2024 och har sjunkit samtliga månader sedan september 2023 med undantag för februari 2024, säger prisstatistiker Theodor Stenerlöv.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2024. Ökningen berodde på att entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent vardera. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Räntekostnaderna steg

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Mest steg räntekostnaderna som ökade med 0,3 procent. De övriga kostnaderna ökade något eller var oförändrade.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,7 procent. Det berodde på att kostnaderna för elkraft ökade med 4,9 procent. Uppgången motverkades av lägre kostnader för dieselolja som sjönk med 1,4 procent. Omkostnaderna ökade med 0,1 procent, medan maskinkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,3 procent. Alla kostnader ökade något, förutom kostnaderna för golvmaterial, VVS-material och armeringsstål som sjönk med mellan 0,1 och 0,2 procent. Mest steg kostnaderna för betongvaror och snickerier som ökade med 0,7 procent vardera.

Förändringar efter varuslag, mars 2024:

VaruslagPrisförändring i procent
Februari 2024–
Mars 2024
Mars 2023–
Mars 2024
Vitvaror+0,1+8,3
Snickerier+0,7+6,5
Material för målning0,0+4,4
Betongvaror+0,7+3,0
VVS-material‑0,1+2,5
Övrigt byggmaterial**+0,2+2,3
Trävaror‑0,0+1,4
Elmateriel+0,1‑0,7
Golvma‑0,2‑2,5
Järn och stål*+0,2‑2,7
Armeringsstål‑0,‑6,1
S:a för byggmtrl+0,3+1,7
Källa: SCB