Byggmaterial

Byggkostnaderna sjönk i december

Kostnaderna för transporter och drivmedel sjönk i december, enligt SCB. Foto: Gettyimages
Kostnaderna för transporter och drivmedel sjönk i december, enligt SCB. Foto: Gettyimages

Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk något i december jämfört med månaden innan. På årsbasis är ökningen 5,9 procent, mest ökar varuslaget Övrigt byggmaterial, enligt SCB:s senaste rapport.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus sjönk i december med 0,7 procent, jämfört med november. Mest sjönk kostnaderna för transporter, drivmedel och elkraft. Bland byggmaterialet märks lägre kostnader på framför allt elmaterial och Övrigt byggmaterial, som bland annat inkluderar isoleringsmaterial, gips och träbaserade skivor.

Entreprenörernas kostnader (82 procent av Byggkostnadsindex) sjönk med 0,6 procent i december och byggherrekostnaderna (18 procent av Byggkostnadsindex) sjönk med 1 procent.

Räntekostnaderna stor påverkan

På årsbasis, från december 2022 till december 2023, landar ökningen av Byggkostnadsindex på 5,9 procent. Här står byggherrarna för den stora ökningen (4,4 procent), mycket på grund av räntekostnaderna som det senaste året har stigit med hela 45,6 procent.

– Trots att räntekostnaderna sjönk i december har de fortfarande stor påverkan på årstakten i Byggkostnadsindex, säger Jonas Jonsson, prisstatistiker på SCB.

Det byggmaterialet som har sjunkit mest i pris det senaste året är armeringsstål (-10,3 procent), följt av trävaror (-4,9 procent) och järn och stål (-4,8 procent).

Utveckling för olika produktionsfaktorer december 2022–december 2023

(Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive löneglidning och moms)

Diagram: Utveckling för olika produktionsfaktorer december 2022–december 2023
Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor. Källa: SCB

Förändringar efter varuslag, december 2023

VaruslagPrisförändring i procent
 November 2023–
December 2023
December 2022–
December 2023
Vitvaror+0,2+7,9
Övrigt byggmaterial**‑1,8+7,2
Material för målning0,0+6,2
Snickerier+0,1+5,7
VVS-material‑0,0+4,2
Betongvaror‑1,4+3,1
Elmateriel‑3,6+1,3
Golvmaterial‑0,1+1,0
Järn och stål*‑0,7‑4,8
Trävaror‑0,0‑4,9
Armeringsstål‑0,5‑10,3
S:a för byggmtrl‑1,2+2,0
Källa: SCB

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.