Nyheter

Bygglärare åter i skolbänken

Det kan vara svårt för högskolorna att hänga med i den tekniska utvecklingen. Därför satte sig nyligen en handfull bygglärare i skolbänken för att lära sig om digitala byggnadsinformationsmodeller (BIM).

Programvaruproducenten Autodesk bjuder högskolornas bygglärare på kursen.
— Men branschen och Autodesk tjänar på det. Studenterna kommer ju att efterfråga programvaran när de kommer ut och bli kund hos Autodesk. Dessutom ger ju konkurrenten det gratis, säger Fredrik Nordman, som undervisar i CAD på Mälardalens högskola i Västerås.

Han tror ”stenhårt” på digitala byggnadsinformationsmodeller och ser stora förutsättningar med Revit.
— Men mervärdet i BIM kanske inte används om tio år. Vad ska man ha BIM till när byggnaden är färdigbyggd? Man behöver inte informationen igen förrän man ska bygga om, säger han.

Revit är Autodesks programvara för byggsektorn. Den är ett databasbaserat system som innebär att allt ritningsunderlag samordnas och konverteras till tredimensionella modeller.

Stefano d’Elia är arkitektlärare på Chalmers och ansvarig för datorämnena. Han menar att det är svårt för högskolorna att hänga med i den tekniska utvecklingen.
— Men vi ser det inte heller som vår uppgift att ha en tätposition. Vi anpassar hellre utbildningen efter vad branschen efterfrågar, säger han.

Frågar inte branschen efter BIM och tredimensionella modeller?
— Inte så jättetydligt. Men vi kan ana att det kan komma ett stort behov, säger han.

Pål Jansson på Autodesks återförsäljare gissar att ungefär 25 procent av aktörerna i byggbranschen har börjat arbeta med digitala byggnadsinformationsmodeller.
— De som jobbar mest avancerat med BIM är våra kunder på småhussidan, till exempel Myresjöhus och Finndomo. Men när det gäller de storskaliga projekten är det NCC och Skanska som är längst framme, säger han.

Den stora fördelen med BIM är att allt ritningsunderlag samordnas i en databas. När en ändring införs i en handling slår ändringen igenom i alla andra handlingar.
— Det är det kunderna faller för; att projektet är koordinerat online i realtid, säger Pål Jansson.

Liten ordlista

BIM— står för building information modelling, på svenska byggnadsinformationsmodell. Begreppet är ett samlande namn för byggprojekt där arbetet utgår från en gemensam databasbaserad tredimensionell modell.

CAD— står för computer-aided design, vilket betyder datorstödd konstruktion. Konstruktionsarbetet kan utföras i två eller tre dimensioner.