Nyheter

Bygglov för bostadsprojekt i Malmö

SBC Mark AB och JM står bakom tre byggprojekt som kommer att omfatta 149 lägenheter i norra Gyllins.

– Som tiderna nu är vet vi inte när byggena kan starta men den som söker bygglov brukar ha för avsikt att komma igång, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (S) till Skånska Dagbladet.

På fastigheten Lejonhjärta 4 ska JM:s projekt vara fyra hus sammanlagt 73 lägenheter. Bakom de två andra projekten står SBC Mark AB som ska bygga sex hus. Två av husen på fastigheten Lillebror 1 med totalt 24 lägenheter. Och fyra hus på fastigheten Tjorven 1 med sammanlagt 52 lägenheter.

Teknikportalen AB fick även bygglov för sitt projekt angående ett kontorshus. Det ska byggas vid Skeppsgatan och kommer att få utformning som knyts till det gamla industriområdet.

Roger Laktena