Nyheter

Bygglov ska vinna laga kraft

Den som har fått ett bygglov ska inte behöva riskera överklaganden långt i efterhand. Det är anledningen till att regeringen nu föreslår att bygglov ska kunna vinna laga kraft.

Regeringen överlämnar i dag, onsdag, en proposition med kompletteringar av plan- och bygglagen till riksdagen.

Samtidigt ska bestämmelser införas så att grannar som berörs av ett bygglov ska få ett meddelande när ett bygglov har beslutats, så att de informeras om möjligheten att överklaga.

Propositionen innehåller även andra bestämmelser kring utbildnings- och certifieringskrav för kontrollansvariga.

Bestämmelserna kommer att vara en del av den nya plan- och bygglag som riksdagen redan har beslutat om. Den träder i kraft den 2 maj i år och ersätter den nuvarande lagstiftningen från 1987 och 1994. Flera utredningar har konstaterat brister i tillämpningen av de nuvarande lagarna.