Nyheter

Byggmarknaden i Europa sjunker

Den europeiska byggmarknaden vänder nedåt och marknaden för nya bostäder viker, framför allt i Västeuropa. Men dippen kommer efter en oväntat stark uppgång under förra året, visar en ny rapport från analysföretaget Euroconstructs.

Utvecklingen för 2007 var 0,7 procent starkare än vad som förväntades, rapporterar Euroconstructs. När nedgången i byggmarknaden nu märks över Europa är det mest märkbart i de västeuropeiska länderna. Östeuropa fortsätter enligt analysföretaget att expandera med ungefär 8 procent fram till 2010.

Västländerna väntas minska sitt byggande med 8,6 procent. Minskningen kommer att bli mest kännbar på Irland, i Spanien och Italien där ett par år av stark utveckling nu följs av tecken på fastighetskris.

”Nya yrkesbyggnader fortsätter öka i år men stagnerar något mot 2010. Privatfinansierade projekt leder den negativa utvecklingen mot 2009 och 2010, medan de offentliga investeringarna i nya yrkesbyggnader ligger på stabila nivåer”, uppger Euroconstructs.

Enligt svenska Prognoscentret, som stått för analysen av Norge och Sverige, kommer dock den svenska marknaden att ha en fortsatt tillväxt under de kommande åren. ”Nybyggnationen viker ner något men en stabil efterfrågan inom ROT-sektorn samt en god tillväxt i anläggningsmarknaden bidrar positivt”, bedömer Prognoscentret.

— Den nedgång vi ser i byggbranschen i dag drabbar framförallt nybyggnation av bostäder. Nybyggandet är redan mycket lågt i Sverige vilket gör att vi påverkas i mindre utsträckning än andra marknader i Europa, säger Bengt Henricson, analytiker på Prognoscentret.