Nyheter

Byggmästargruppen Stockholm får ny ägare

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB – ombyggnad, vars moderbolag Byggmästargruppen Entr. GL AB – nyproduktion, gick i konkurs i slutet av november har fått ny ägare.
Det är SEHED Bygg AB som förvärvat bolaget.
Byggmästargruppen Stockholm är ett jättefint bolag med duktiga medarbetare och bra förtroende på marknaden, säger Joakim Eleby, tf vd på SEHED Bygg AB.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB, vars moderbolag Byggmästargruppen Entr. GL AB gick i konkurs den 26 november, har förvärvats av SEHED Bygg AB.

Bolaget fortsätter sin verksamhet enligt plan oberoende av moderbolagets konkurs.

– Byggmästargruppen Stockholm AB fortsätter sin verksamhet som vanligt, fast med ny ägare och ny styrelse. Det här är ett väl fungerande bolag med en fin orderstock och duktig personal så vi kommer inte att rucka på något. Vi ger dem möjlighet att driva verksamheten. Jag ser väldigt positivt på affären, säger Joakim Eleby.

Genom att lösa likviditetssituationen kommer de anställda att erhålla sina löner och leverantörerna få betalning för godkända fakturor, enligt ett pressmeddelande från Byggmästargruppen. Dessutom kommer pågående projekt att drivas vidare planenligt enligt tidigare överenskommelser med beställarna.

SEHED startade sin verksamhet 1964 och var ursprungligen en murarfirma som nu utvecklats till ett komplett byggbolag inom ROT med 400 MSEK i omsättning och ca 100 anställda. Tillsammans med Byggmästargruppen kommer den nya koncernen att ha en omsättning på cirka 700 MSEK och närmare 200 anställda.

Joakim Eleby från SEHED går in som tillförordnad VD och Carl-Gustav Ståhlberg fortsätter som senior advisor till ledning och styrelse.