Byggmaterial

Byggmaterialhandeln fortsätter nedåt

taävaror i byggvaruhandel
Under förra årets sista kvartal minskade försäljningen av byggmaterial med 17,5 procent. Foto: Getty Images

Försäljningen av byggmaterial minskade med 17,5 procent det fjärde kvartalet 2023.
– Likt kvartal tre minskade omsättningen fortsatt i Byggmaterialindex under kvartal fyra, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 17,5 procent under fjärde kvartalet 2023. Det innebär att tillväxten har varit genomgående negativ under årets alla fyra kvartal. Utveckling i jämförbara enheter för helåret uppvisar en negativ tillväxttakt med 15,3 procent.

Konkurserna påverkar

– 2023 var ett utmanande år på många sätt. Vi gick in i en lågkonjunktur med hög inflation, räntehöjningar och stigande levnadskostnader. Det tuffa ekonomiska läget har drivit många bolag inom byggbranschen till konkurs vilket påverkat försäljningsutvecklingen i byggmaterialhandeln negativt. Efterfrågan på våra medlemmars produkter har minskat när flera företag försvinner från marknaden, säger Monica Björk.

Skivmaterial och trävaror

Fyra av de största varugrupperna, skivmaterial, trävaror, fönster och glasvaror samt isoleringsmaterial hade alla kraftigt negativa tillväxttakter under såväl det fjärde kvartalet 2023 som under helåret 2023. Totalt står dessa fyra varugrupper för ungefär en tredjedel av branschens omsättning.

Tabell: Produktkategoriers försäljningsutveckling under Q4 2023 och helåret 2023, ordnat efter storlek.

ProduktkategoriUtveckling 2023 Q4Utveckling Helår 2023
1. Skivmaterial-20,1%-11,2%
2. Fönster och glasvaror-26,9%-16,2%
3. Isoleringsmaterial-19,9%-15,6%
4. Trävaror-25,2%-23,5%
Källa: Byggmaterialhandlarna