Byggnads avtalskrav: Arbetsmiljöcertifiera byggen

Byggnads avtalskrav: Arbetsmiljöcertifiera byggen
Hittills i år har sju byggnadsarbetare dött på sina arbetsplatser. En undersökning bland Byggnads medlemmar visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet. Nu får det vara nog, anser förbundet.

Resultatet av den undersökning Byggnads låtit Novus opinion göra visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet. Undersökningen visar också att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet. Och nästan hälften tycker att säkerhetsinformationen från arbetsgivaren är otillräcklig. 78 dödsolyckor skedde inom byggbranschen mellan 2005 och 2010. Till dem kommer årets sju döda. För utländsk arbetskraft är siffrorna osäkra, sex utländska arbetstagare har omkommit på svenska byggarbetsplatser sedan 2007.

Regeringen blundar för arbetsmiljöfrågorna. Byggnads och IF Metall har inte fått något svar från regeringen på kravet på nolltolerans, ökade anslag till Arbetsmiljöverket och ökad satsning på arbetsmiljöforskning. Därför kommer Byggnads att ställa krav på en arbetsmiljöcertifiering som ska gälla alla i byggbranschen i den pågående avtalsrörelsen. Det skriver Byggnads ordförande Hans Tilly och avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en debattartikel i dag i Dagens Nyheter.

– Arbetsmiljöcertifiera, de ska parterna göra själva och det är också parterna som ska se till att företagen är certifierade, säger Torbjörn Johansson.

Det är inte riktigt klart än, när Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier växlar avtalskrav.

– Men det blir någon gång i december, säger Torbjörn Johansson.

Då kommer Byggnads alltså att kräva arbetsmiljöcertifiering. För att få verka inom branschen måste arbetstagare och ledning ha genomgått en 14 dagars skyddsombudsutbildning. Alla anställda och ledning ska också ha genomgått ett nytt utbildningsprogram inom skydds- och arbetsmiljö och därmed fått ett grönt kort som ska ge behörighet till att beträda arbetsplatsen. Vidare måste förstås tekniska krav för maskiner och verktyg vara uppfyllda. Händer det en allvarlig olycka och utredningen visar att företaget har orsakat den ska certifieringen ryka. Företaget får då lämna in en ny ansökan om certifiering.

En avgift i procent efter vinst ska betalas in till en arbetsmiljöfond som ska förvaltas av parterna och pengarna ska gå till regional skyddsombudsverksamhet och forskning. Dessutom ska företagen vara anslutna till branschföretagshälsovård, motsvarande Bygghälsan.

Debattörerna menar att kravet på certifiering ska gälla i alla kollektivavtal och vid alla offentliga upphandlingar, anbud och avtal. Om certifiering saknas hävs avtalen.

Hur Sveriges Byggindustrier ställer sig till kravet återstår att se.