Nyheter

Byggnads: Bygg fler bostäder

Det byggs alldeles för få bostäder. Samtidigt behövs upprustning och renovering i det befintliga beståndet. Byggnads lägger fram ett nytt bostadspolitiskt program med lösningar.

– Det är min förhoppning att vårt bostadspolitiska program ska ligga till grund för en framåtsyftande debatt inom bostadspolitikens område, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i ett pressmeddelande.

Här är några punkter i det program Byggnads presenterar på fredagen i samband med sin kongress:

  • Det behövs minst 40 000 nya bostäder varje år. De senaste 10 åren har det i genomsnitt byggts 25 000 nya bostäder per år.
  • Gör något konkret åt ungdomars bostadssituation. Dagens ungdomsgeneration är den första som har svårare att få en bostad än sin föräldrageneration. Därför behöver vi investera i fler hyresrätter.
  • Nu behövs insatser för att genomföra de omfattande renoveringar i våra ”miljonprogramsområden” som inte kan vänta längre. Utan stöd från staten kommer många lägenheter inte att bli renoverade, vilket kommer att leda till förslumning och misär för många. Genomför därför ett statligt ROT-program på ca 7 miljarder kronor per år. Det skulle ge 50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år. Dessutom borde ROT-avdrag även gälla för bostads- och hyresrätter.
  • Det finns stora vinster att göra genom att i samband med renoveringar göra bostäder mer energieffektiva.
  • Det behövs ett nytt samhällsbyggnadsdepartement. Under allt för lång tid har samhällsbyggandsfrågorna varit uppsplittrade på olika politikområden. Därför krävs nu ett samlat grepp kring frågor som rör byggande, bostäder och boendemiljö, infrastruktur med mera.