Nyheter

Byggnads: ”För få och osäkra satsningar”

Satsningarna på byggsektorn är för få och osäkra. Det anser Hans Tilly på Byggnadsarbetareförbundet i en kommentar till regeringens krispaket.

Ställda inför en lågkonjunktur med en förväntad arbetslöshet på upp emot 20 procent i byggbranschen är ett rot-avdrag riktat till privatpersoner inte mycket till krispaket, anser Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundets ordförande.

— Det är inte en vild gissning att tro att hushållen nu är väldigt försiktiga i att starta upp investeringar och renoveringar. Att då förlita sig på ett rot-avdrag riktat mot enbart hushållen är väldigt osäkert. Risken är stor att det inte leder till några större satsningar och då inte heller till några nya jobb, säger han i ett pressmeddelande.

Hans Tilly saknar ett kraftfullt paket riktat till fastighetsägare. Störst är behovet av ett investeringsbidrag riktat till miljonprogrammet.
— På så sätt skulle man kunna få igång ombyggnader för att förbättra energibesparingar och få klimatanpassade bostäder. Vi behöver också få tryggare och säkrare bostadsområden och bättre tillgänglighet för bland annat äldre.