Byggnads: ”För få och osäkra satsningar”

Byggnads: ”För få och osäkra satsningar”
Satsningarna på byggsektorn är för få och osäkra. Det anser Hans Tilly på Byggnadsarbetareförbundet i en kommentar till regeringens krispaket.

Ställda inför en lågkonjunktur med en förväntad arbetslöshet på upp emot 20 procent i byggbranschen är ett rot-avdrag riktat till privatpersoner inte mycket till krispaket, anser Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundets ordförande.

— Det är inte en vild gissning att tro att hushållen nu är väldigt försiktiga i att starta upp investeringar och renoveringar. Att då förlita sig på ett rot-avdrag riktat mot enbart hushållen är väldigt osäkert. Risken är stor att det inte leder till några större satsningar och då inte heller till några nya jobb, säger han i ett pressmeddelande.

Hans Tilly saknar ett kraftfullt paket riktat till fastighetsägare. Störst är behovet av ett investeringsbidrag riktat till miljonprogrammet.
— På så sätt skulle man kunna få igång ombyggnader för att förbättra energibesparingar och få klimatanpassade bostäder. Vi behöver också få tryggare och säkrare bostadsområden och bättre tillgänglighet för bland annat äldre.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget