Nyheter

Byggnads hotar med strejk

Sedan midnatt arbetar byggnadsarbetarna utan kollektivavtal. Nu höjs tonläget ytterligare i förhandlingarna mellan arbetsgivarna och byggfacket.

Den sista dagen med fredsplikt och därmed möjlighet till förhandlingar utan risk för strejk ägnade Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnadsarbetareförbundet åt att omväxlande lämna nya förslag och avvisa motpartens. Vid midnatt löpte avtalstiden ut.
— Vi står fast vid det förslag som vi lade vid lunchtid i går, säger Hans Tilly på Byggnads.

Känns det som om diskussionerna låst sig?
— Jag har inte uppfattat det så. Vi avslutade vårt samtal i går med att säga att vi skulle höras innan lunch. Men jag tycker en sak Bo Antoni sa var slående, att ”det inte var någon överraskning att vi skulle säga nej till arbetsgivarnas förslag”. Det är ett krigsspel de håller på med.

Hans Tilly tycker att fackförbundet försökt gå motparten till mötes i frågor som arbetsgivarna efterfrågat i tidigare avtalsförhandlingar, till exempel att mur- och putsföretagen förs in i avtalet.

— Jag uppfattar det som om att vårt förslag är balanserat och innehåller flera frågor som arbetsgivarna drivit i flera år. Till exempel det om mur- och putsföretagen, jag är förvånad över att den frågan plötsligt inte betyder någonting, säger Tilly.

Vad händer nu?
— Vi får se om inviten som gjordes i går kväll om att höras i dag gäller och att det kommer ett nytt förslag från arbetsgivarna. I annat fall bryter vi förhandlingarna och lägger ett varsel, säger Hans Tilly.

Från BI:s håll meddelas att det bland annat är tvisten om lönegranskningsregeln som lett till att Byggnads förslag avvisats. Arbetsgivarna anser att detta ska tas bort helt ur avtalet eftersom Datainspektionen (DI) beslutat att löneuppgifter inte får sparas för byggarbetare som inte är medlemmar hos Byggnads.

— Det är häpnadsväckande att Byggnads med kännedom om Datainspektionens beslut nu åter kräver att BI frivilligt ska skriva under ett avtal som strider mot lagen, säger Bo Antoni, BI:s vd, i ett pressmeddelande sent på tisdagen.
Han anser att byggfacket ”söker efter en anledning att varsla om strejk”, med de förslag som lämnats till byggarbetsgivarna.

Hans Tilly kontrar:
— Gällande Datainspektionens beslut och granskningsfrågan så har vi föreslagit att det bara ska gälla medlemmar, precis som DI föreslagit. Det är en lösning som arbetsgivarna själva har drivit, det är obegripligt att de bytt fot i den frågan, säger han till Byggvärlden.

Det parterna däremot lyckats komma överens om är en del av förslagen som medlarna lagt fram:

• En tidigare överenskommelse om löneökning med 3,40 kronor per timme.

• Nya regler för bättre bodstandard.

• En arbetsgrupp för att utveckla ett nytt Byggavtal.

• En arbetsgrupp för uppdatering av ackordsprislistor.

• En process för framtagande av ny bestämmelse för lönegranskning.