Nyheter

Byggnads kräver 550 000 av litauiskt bolag

Byggnads har lämnat in en stämningsansökan gällande kollektivavtalsbrott mot ett litauiskt bolag Foto: Getty Images

 Fackförbundet Byggnads tvistar med ett litauiskt bolag om lönesättningen på en byggarbetsplats i Jönköping. Parterna har inte lyckats att komma överens och nu stämmer facket bolaget i Arbetsdomstolen, med krav på 550 000 kronor i allmänt skadestånd.  

Enligt ansökan har det litauiska bolaget har betalat lägre löner än vad kollektivavtalet föreskriver, och har därmed brutit mot Byggavtalet och är därför skyldigt att betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Bolaget har även betalat lägre övertidsersättning än vad kollektivavtalet föreskriver, samt har haft arbetstagare som arbetat mer övertid än vad den allmänna övertiden ger rätt till.

Kravet på 550 000 kronor i skadestånd motsvarar den förtjänst som bolaget gjort genom kollektivavtalsbrottet, uppger Byggnads ombud i en stämningsansökan.

Det litauiska bolaget har under tvisteförhandlingarna som skäl för att inte följa Byggavtalet angivit att det enligt litauisk lag är skyldigt att betala traktamente och att bolaget inte är konkurrenskraftigt på svensk arbetsmarknad om detta traktamente inte inräknas i arbetstagarnas löner.

Mellan parterna pågår redan en annan tvist i Arbetsdomstolen. Tvistefrågorna i det målet är i stort sett identiska med de som förbundet nu ansöker om stämning på. Målen avser dock olika tidsperioder.  

Bolaget, som arbetar med montering av stålstommar och betong, har anlitats av en litauisk underentreprenör till Skanska.

Nyhetsbyrån Sirén/Byggvärlden