Nyheter

Byggnads kräver kommission om husras i Ystad

Byggnads kräver att det skyndsamt tillsätts en oberoende kommission med oberende experter gällande husraset i Ystad. Vad har egentligen hänt? Vad hade inte kunnat hända om inflyttning skett? Finns fler hus som byggs eller t o m är färdigbyggda som riskerar att rasa? Säkerheten måste alltid sättas först. I ett pressmeddelande redovisas de sina krav på en kommission genom Arbetsmiljöverket.

Ett nästan färdigt hus i Ystad avsett för hyresgäster rasade samman natten mot fredagen den 25 maj. Huset skulle ha blivit ett hälsohus med flera hyresgäster så som hörselvårdsmottagning och psykiatrisk mottagning. Inflyttning var nära förestående.

– Det är oerhört allvarligt med vad som kunnat hända; många byggnadsarbetare, boende och hyresgäster hade kunnat få sätta livet till. En stor katastrof som drabbat tredje person hade kunnat ske och kan också komma att ske på andra byggen, om det är undermåligt material som visar sig varit felet. Det är en fara med billiga byggvaror som inte svarar upp mot säkerheten. Säkerheten måste alltid gå först – något annat är inte acceptabelt. Det handlar om en trovärdighet för hela byggbranschen. Det handlar kort och gott om att bry sig om våra byggnadsarbetare och alla människor som vistas i hus, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

– Vi ställer som krav från Byggnads att det skyndsamt tillsätts en oberoende kommission genom Arbetsmiljöverket med oberende experter gällande husraset i Ystad. Där ska ingå kemister, fysiker och annan relevant exepertis. När ett husras sker måste det genast spärras av och inget får slängas innan orsaken hunnit utredas. Det måste klaras ut att konstruktion och material är säkerställda för att undvika framtida olyckor. Myndigheter som Arbetsmljöverket och Polisen måste utreda mer, liksom huvudmannen Peab, menar Hans Tilly.

– Vad är huvudmannens ansvar? Vem har fattat beslut om inköp av material?, såvida det visar sig varit undermåligt. Det är förvånansvärt varför man inte lyssnar på byggnadsarbetare på plats som kritiserar byggmaterial. Det är viktigt med tidigt engagemang och ta in signaler från personal. Kan undermåligt material passera igenom hos ett byggföretag som säger sig värna om kvalitet och säkerhet?, frågar sig Hans Tilly.