Nyheter

Byggnads nobbar medlarbud

Sveriges Byggindustrier sa ja. Men Byggnads nobbade medlarnas slutbud så därför tecknas inget nytt avtal i dag.

Efter en segsliten konflikt mellan parterna presenterade medlarna ett slutbud. Parterna hade till klockan 19.00 att svara. Och arbetsgivarna accepterade medlarnas bud.

— I den situation byggbranschen befinner sig i har byggarbetsgivarna beslutat sig för att göra vad vi kan för att undvika en arbetsmarknadskonflikt, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier, och därför accepterar vi medlarnas hemställan.

Enligt BI innebar medlarnas hemställan att byggnadsarbetarna skulle få den lönehöjning som ingick i det uppsagda tredje avtalsåret. BI skriver vidare i ett pressmeddelande att ”vidare införs en förbättrad utrymmes- och inredningsstandard på byggarbetsplatsernas personalutrymmen och en förbättrad föräldralön. Byggarbetsgivarna får viss administrativ lättnad när det gäller anmälan av nya arbetsplatser till Byggnads lokalavdelningar.”

— Vi hoppades att medlarnas hemställan skulle innehålla mer av administrativa förenklingar för att sänka företagens kostnader, enligt Bo Antoni som fortsätter:
— På plussidan noterar vi att den bestämmelse om granskningsarbete, som Datainspektionen underkänt, utmönstras ur avtalet, Bo Antoni.

Men i pressmeddalandet från Byggnads är budet ett helt annat. Byggnads säger nej till slutbudet och föreslår i stället att det nu gällande avtalet förlängs ett år med den

förändringen att inrapportering av löner endast ska ske för Byggnads medlemmar.

Enligt Byggnads innebar inte medlarförslaget den ordning och reda facket efterlyst.
— Sveriges Byggindustrier (BI) har nu valt att inte möta Byggnads i arbetet med att skapa ordning och reda. Istället har BI fört in en mängd andra frågor, som har med maktbalansen på arbetsmarknaden att göra, vilket har lett till att Byggnads sagt nej till medlarnas slutbud, säger Byggnads ordförande, Hans Tilly.

Byggnads vill se fortsatta diskussioner om ett nytt byggavtal där texterna förenklas och förbättras.

Även om detta var kallat ett slutbud kan mycket väl förhandlingarna fortsätta, med eller utan medlare. Praxis är att medlarna står till förfogande så länge konflikten pågår.
— Det är upp till parterna hur de vill fortsätta, sa medlaren Bengt KÅ Johansson till Byggvärlden under måndagen.

Hur har det varit att medla i konflikten?
— Långdraget och komplicerat, svarar Bengt KÅ Johansson.