Nyheter

Byggnads rustar för konflikt

Avtalsförhandlingarna mellan Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier har beskrivits som framgångsrika. Men eftersom parterna inom industrin har svårt att enas kring nytt avtal kan det bli strejk ändå.

Övriga branscher brukar följa den konkurrensutsatta industrin. Det har varit modellen på svensk arbetsmarknad. Därför hjälper det inte att parterna inom byggbranschen funnit samförstånd kring ett nytt, ihopslaget bygg —och anläggningsavtal. För nu avslöjar tidningen Byggnadsarbetaren att Byggnads förbereder sig för en eventuell konflikt genom att leta lämpliga konfliktobjekt.

– Vi har precis påbörjat arbetet och vi kommer återkomma senare om vilka byggen som kan bli konflikobjekt, säger Torbjörn Hagelin, ombudsman på Byggnads till tidningen.

Han vill inte säga någonting om vilka byggen och byggbolag som är aktuella. Inte heller vilken strategi Byggnads tänker använda.

– Möjligen vet jag mer i början av nästa vecka, fortsätter Torbjörn Hagelin.

Här är alla avtalskraven

 • Slutföra samtalen om ett nytt byggavtal.
 • Överenskommelse om ett lägsta löneutrymme om 2,6 procent beräknad på årsbasis.
 • Låglönesatsning på byggstädare.
 • Nya regler införs i kollektivavtalet som förhindrar en arbetsgivare att anlita personal från uthyrnings- och bemanningsföretag om det finns personer med företrädanderätt till återanställning som kan utföra arbetet.
 • Arbetstidsförkortning med 8 timmar per år med bibehållen lön. Vilket innebär att en byggnadsarbetare har 40 timmars arbetstidsförkortning att ta ut (en extra semestervecka).
 • För att arbetslösa byggnadsarbetare inte ska behöva vänta på a?kasseersättning måste arbetsgivaren till den uppsagda arbetstagaren lämna ett korrekt arbetsgivarintyg för att uppsägningen ska bli giltig.
 • Att under avtalsperioden upprätta nya ackordslistor för de yrken som ingen revision utförts på de senaste 10 åren.
 • Arbetsgivaren ska tillhandahålla fungerande personalutrymmen. Om det i dessa saknas möjlighet att värma mat ska arbetsgivaren betala förrättningsersättning (exempelvis för lunch).
 • Arbetsgivaren ska ersätta avgift för tullar, exempelvis trängselavgift.
 • Att regelbundna hälsokontroller genomförs minst vartannat år, istället för vart tredje år som det är idag.
 • Semesterlönen och semesterersättningen höjs.