Nyheter

Byggnads säger nej till medlarnas bud

Arbetsgivarsidan var efter medling beredd att acceptera budet. Byggnads däremot sade igår nej till medlarnas bud gällande Byggnadsplåtslageri, Ventilationsarbeten och Plåtbearbetning samt kollektivavtalet avseende VVS-arbeten samt Kyl-arbeten.

"Det handlar om att våra medlemmar ska få en arbetstidsförkortning för det tunga och arbetskrävande grovarbete som medlemmarna utför. Dessutom måste vi säkerställa lärlingarnas lönevillkor", säger man i ett pressmeddelande. 

Byggnads varsel ligger således kvar med stridsåtgärder som träder i kraft idag onsdag den 25 april.

– Det är högst beklagligt att budet inte innehåller någon arbetstidsförkortning. Arbetsgivarna och medlarna har inte någon som helst förståelse för det hårda arbete våra medlemmar utför liksom den tillfälliga och provisoriska arbetsmiljö de har, säger Byggnads Avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Jämfört med industrin som i princip har dubbel så lång arbetstidsförkortning är det anmärkningsvärt att arbetsgivarparten vägrar att tillmötesgå våra krav. Lägg därtill att vi är beredda att betala för vår arbetstidsförkortning, säger Torbjörn Johansson vidare.

– Dessutom blir våra lärlingar satta på undantag med detta bud. Det finns i medlarnas bud inget som helst skydd för att en lärling behandlas lika lönemässigt som den som jobbbar på ackord. Detta är en ordning som Byggnads aldrig kommer att acceptera då en grundläggande princip är att värna om branschens framtid det vill säga våra ungdomar och lärlingar, säger Torbjörn Johansson avslutningsvis.

 VVS Företagen var alltså beredda att acceptera medlarnas bud. 

"Vi hann inte säga ja eftersom Byggnads sa nej, men vi hade accepterat budet även om det hade sina brister", säger Robert Jakobsson, förhandlingschef VVS Företagen till Byggnadsarbetaren.

– Tyvärr tog inte Byggnads motsvarande ansvar. Återigen riskerar stora delar av byggsektorn att lamslås av en stor arbetsmarknadskonflikt, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande. 

Redan efter några få dagars strejk bland VVS-företagen menar BI att även byggnadsarbeten kommer att bli förhindrade. Stora grupper blir därmed utan meningsfull sysselsättning.

– Ännu en gång kommer våra kunder och medlemsföretag att drabbas. Trots att vi precis tecknat kollektivavtal med Byggnads är vi inte skyddade av arbetsfred, säger Mats Åkerlind.

– Denna gång är de direkt berörda VVS-företagen oftast ägarledda mindre företag utan ekonomiska möjligheter att möta en ekonomiskt helt överlägsen facklig organisation. När ska Byggnads upphöra med sitt ansvarslösa och ohämmade missbruk av konfliktvapnet? undrar Mats Åkerlind.

Stridsåtgärderna innebär,  total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete på YIT i följande län: Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Hos Bravida blir det strejk i följande län: Norrbotten, Uppsala, Västerbotten, Västmanland och Östergötland. Hos NVS blir det strejk i Dalarna och Östergötland.