Nyheter

Byggnads stämmer byggföretag i AD

Byggnads har vid två tillfällen de senaste veckorna stämt det irländska företaget ICDS Constructors Ltd till Arbetsdomstolen eftersom man menar att de betalat ut för låga löner till sina ansällda.

Byggnads menar att företaget inte följer byggavtalets löneregler, något som Sveriges Byggindustrier och ICDS Constructors förnekar.

–  Det är märkligt att Byggnads väljer att stämma ett företag som inte har brutit mot kollektivavtalet. Ännu konstigare blir det eftersom inga individer har krävt någon ersättning utan Byggnads vill själva ha 3,5 miljoner kronor för kollektivavtalsbrott säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Konflikten handlar i botten om hur byggnadsarbetarnas utbildningsnivåer ska tolkas. Byggnads menar att ICDS:s arbetstagare är så kallade ”skilled workers”, som har yrkeskompetens från hemlandet och rätt till full lön, men att de nu bara fått 88 procent av lönen. Därför stämmer Byggnads företaget och Sveriges Byggindustrier på totalt 4,3 miljoner kronor i skadestånd.

ICDS Constructors motiverar lönesänkningen med att de irländska arbetarna saknar svenska yrkesbevis, något som Sveriges Byggindustrier stödjer. BI menar att Byggnads angrepp på sitt eget kollektivavtal är ett försök att ”stänga gränserna” för utländsk arbetskraft.

I Sverige jobbar ICDS Constructors med projekt som Triangeln i Malmö och Söderströmstunneln i Stockholm.