Nyheter

Byggnads vägrar tro på positiv trend

Arbetsolyckorna i byggbranschen har minskat påtagligt under senare år, visar statistik som Sveriges Byggindustrier tagit fram. Men fackförbundet Byggnads litar inte på siffrorna.

Mellan 2008 och 2009 minskade arbetsolyckorna med ungefär 10 procent, enligt rapporten som beställs av Byggindustrins centrala Arbetsmiljöråd. Den bygger på en särskild bearbetning av arbetsskadestatistiken och visar bland annat att dödsolyckorna halverades under samma tidsperiod.

Dessutom minskade antalet arbetssjukdomar med 14 procent. Främst är det belastningsskadorna som blivit färre. Men också skadorna från maskiner, verktyg, materialfel och hanteringsskador hade gått ner i antal.

– Tillämpningen av de regler som finns har skärps. Regler har alltid funnits, men man har stramat upp dem så att de följs i högre grad. Olyckorna sjunker över hela linjen. Totalt sett är det en attitydförändring på gång, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på BI.

Men fackförbundet Byggnats har en motsatt uppfattning.

– Statistik kan man göra vad man vill med. Arbetsgivarna sköter inte det som lagstiftningen säger.

Mest synligt är att man inte rapporterar tillbud och olyckor, som arbetsgivaren är skyldig att göra enligt arbetsmiljöförordningen, säger Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig på Byggettan.

– Han menar att det därför finns ett stort mörkertal när det gäller tillbuden ute på arbetsplatserna.