Nyheter

Byggnads varslar om storstrejk

Fackförbundet Byggnads och Sveriges Byggindustrier kommer inte överens i förhandlingarna.
Nu meddelar Byggnads att de säger upp avtalet och varslar cirka 2 600 medlemmar om strejk.
Om ingen uppgörelse nås så träder stridsåtgärderna i kraft 12 april, klockan 06.00.
– Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

I dag varslade Byggnads om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.
– Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid. I grund och botten handlar det om att Byggnads ledning inte vill förstå hur byggbranschens framtid ser ut, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Facket anser att varslet är helt nödvändigt för att komma till rätta med framtidens utmaningar och att BI har förhalat förhandlingarna.
– Jag kan bara beklaga att det är precis där vi hamnat. Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Där är BI svaret skyldigt, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

BI å sin sida upplever att Byggnads inte har varit intresserade av att föra en konstruktiv dialog och att deras kostnadskrav är alldeles för höga.
– Sveriges Byggindustrier varnade i ett tidigt skede att Byggnads avtalskrav leder till ökade kostnader på över 8 procent och att 1 av 3 medlemsföretag skulle gå omkull. Trots det har Byggnads valt att förbise detta och istället krävt fantasisummor. Branschen står inför enorma utmaningar där våra företag konkurrerar på en alltmer internationell marknad. Då kan vi aldrig acceptera att våra medlemsföretag som tecknar kollektivavtal blir bestraffade för att vår motpart saknar förståelse för dessa förändringar, säger Mats Åkerlind.

– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokus på makten över lönebildningen, säger Johan Lindholm.
Bland de frågor som Byggnads anser viktigast finns löneökningar på 3,2 procent, men också att fortsätta att utveckla huvudentreprenörsansvaret och en seriös och konkret satsning på att välkomna såväl kvinnor, ungdomar och nyanlända till byggbranschen.

Parterna kommer nu att kallas till medling.