Nyheter

Byggnads varslar om strejk

Byggnads varslar Maskinentreprenörerna om stridsåtgärder. Den 12 april strejkar 600 medlemmar på 44 företag. Om inte parterna kommer överens innan dess.

Enligt Byggnads har bestämmelserna i avtalet med Maskinentreprenörerna varit likartade med det förbundet har med Sveriges Byggindustrier sedan 1970-talet. Syftet har enligt Byggnads varit att anställningsvillkoren inte ska vara olika beroende på vilken arbetsgivarorganisation företagen är medlemmar i.

Nu anklagar Byggnads Maskinentreprenörerna för att vilja omkullkasta den ordningen genom att ge sina medlemsföretag konkurrensfördelar. Det sker enligt förbundet på bekostnad av både medlemmarnas löne- och anställningsvillkor och de företag som är med i Sveriges Byggindustrier.

— Upprätthållande av konkurrensneutralitet är grundbulten i den fackliga verksamheten. Byggnads kommer aldrig att acceptera Maskinentreprenörernas strävan att slå sönder konkurrensneutraliteten i branschen, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads, i ett uttalande.

Byggnads säger därför upp entreprenadmaskinavtalet och varslar om stridsåtgärder. Avtalet upphör att gälla den 12 april. Då träder också stridsåtgärderna i kraft.