Nyheter

Byggnads varslar om strejk

 

Byggnads och Sveriges Byggindustrier kan inte enas kring ett huvudentreprenöransvar. Därför varslar Byggnads om strejk från den första april.

1 400 byggnadsarbetare på 40 byggarbetsplatser kommer att beröras.

Byggnads varslar då de inte lyckats enas kring ett huvudentreprenörsansvar med Sveriges Byggindustrier, BI.

– Nu börjar tålamodet ta slut. Vi har suttit i över ett år med vår motpart för att vi har trott på en gemensam lösning. Det enda vi har fått är ett nej, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

Sveriges Byggindustrier, BI, vill utveckla branschens gemensamma kontrollsystem ID06 och se regler och lagar som inkluderar alla företag i branschen. Byggnads vill få in ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet. Det skulle innebära att företag kan bli ekonomiskt ansvariga för andra företags anställda.  

I ett pressmeddelande svarar BI Byggnads:

– Det kan vi aldrig gå med på. Byggnads förslag når inte målet utan skapar olika förutsättningar för olika företag. Dessutom är det både olagligt och olämpligt. Vi vill ha sund konkurrens genom lagar och regler som når hela branschen, inte bara den tredjedel som har kollektivavtal, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Under ett års tid har Sveriges Byggindustrier och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor.

– Byggnads agerande är oansvarigt. Vad har de egentligen för agenda? De fick ett utökat huvudentreprenörsansvar för en dryg månad sedan. Hela branschen jobbar för säkra arbetsplatser, arbetsmiljölagen skärps den 1 juli, finansdepartementet har lagt fram förslag på närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök, lägsta lönen inom Byggavtalet är 24.500 kronor i månaden. Ändå säger Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder. En strejk som skulle påverka ekonomin i hela landet och särskilt på lokal nivå där jobben hotas. Strejken får även stora följdeffekter inom andra branscher som industri, handel och transportnäring, säger Mats Åkerlind.

Förhandlingarna ska fortsätta med hjälp av medlare.

Varslet är utformat i tre etapper att träda i kraft 1 april, 8 april och 15 april. Byggnads varsel berör ca 1400 medlemmar och cirka 40 arbetsplatser.